Általános Szerződési Feltételek

 

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

 

 

1. Bevezető rendelkezések

 

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 6:77. § (1) bekezdése szerint általános szerződési feltételnek minősül az a szerződési feltétel, amelyet az alkalmazója több szerződés megkötése céljából egyoldalúan, a másik fél közreműködése nélkül előre meghatározott, és amelyet a felek egyedileg nem tárgyaltak meg. A Ptk. 6:78. § (1) bekezdése szerint az általános szerződési feltétel akkor válik a szerződés részévé, ha alkalmazója lehetővé tette, hogy a másik fél annak tartalmát a szerződéskötést megelőzően megismerje, és ha azt a másik fél elfogadta.

 

Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Ektv.) 2. § a) pontja szerint elektronikus kereskedelmi szolgáltatásnak minősül minden olyan információs társadalommal összefüggő szolgáltatás, amelynek célja valamely birtokba vehető forgalomképes ingó dolog vagy szolgáltatás, üzletszerű értékesítése, beszerzése, cseréje vagy más módon történő igénybevétele.

 

Az Ektv. 5. § (1) bekezdése szerint a szolgáltató köteles az információs társadalommal összefüggő szolgáltatásra vonatkozó általános szerződési feltételeket oly módon hozzáférhetővé tenni, amely lehetővé teszi az igénybe vevő számára, hogy tárolja és előhívja azokat.

 

A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II. 26.) Kormányrendelet (a továbbiakban: 45/2014 (II. 26.) Korm. rendelet) 4. § 10. pontja szerint távollévők között kötött szerződésnek minősül minden olyan fogyasztói szerződés, amelyet a szerződés szerinti termék vagy szolgáltatás nyújtására szervezett távértékesítési rendszer keretében a felek egyidejű fizikai jelenléte nélkül úgy kötnek meg, hogy a szerződés megkötése érdekében a szerződő felek kizárólag távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszközt alkalmaznak.

 

A fenti jogszabályhelyek figyelembevételével jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) hatálya kiterjed minden olyan elektronikus kereskedelmi szolgáltatásra és ügyletre, amely a 2. pontban részletesen meghatározott vállalkozás, mint szolgáltató (a továbbiakban: Szolgáltató) által üzemeltetett http://www.biogo.hu weboldal (a továbbiakban: Weboldal) használata útján jön létre a jelen ÁSZF-ben meghatározott felek, azaz a Szolgáltató és a szolgáltatást igénybe vevő felhasználó (a továbbiakban: Felhasználó), mint távollevők között.

 

2. A Szolgáltató adatai

 

A Szolgáltató

cégneve: BIOGO.HU Kft. 

székhelye: 1097 Budapest, Kén utca 6.

elektronikus levelezési címe: info@biogo.hu

cégjegyzékszáma: 01-09-304745         

adószáma: 26152918-2-43

nyilvántartó cégbíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága

telefonszáma: +36703212949

adatvédelmi nyilvántartási száma: NAIH-145377/2018

 

A tárhely-szolgáltató: 

neve: Rackforest Kft.

székhelye: 1132 Budapest, Victor Hugo utca 11. 5. em. B05001

e-mailcíme: info@rackforest.com.

 

 

3. A Weboldal használatával történő vásárlás

 

A Weboldal használatával elektronikus úton történő vásárlás a jelen ÁSZF-ben meghatározott módon és lépésekkel történik.

 

A Weboldal használatával a termék megrendelése során a Felhasználó elektronikus úton köt szerződést a Szolgáltatóval.

 

A Felek közötti szerződés magyar nyelven jön létre, a megrendelés és visszagazolásának nyelve is magyar. Az ÁSZF hatálya alá tartozó szerződések nem minősülnek írásba foglalt szerződésnek, azokat a Szolgáltató nem iktatja.

 

A Szolgáltató magatartási kódex rendelkezéseinek nem vetette alá magát.

 

4. Regisztráció

 

A Weboldal használatához és a Szolgáltatóval történő elektronikus szerződéskötéshez a Weboldalon regisztráció nem szükséges. A Szolgáltató által a Weboldalon keresztül nyújtott egyes szolgáltatások (pl. hírlevelek, tájékoztatás akciókról, kedvezményes vásárlási feltételekről) azonban esetleg csak a Weboldal regisztrált látogatói számára érhetőek el.

 

A regisztrációra a „Regisztráció” menüpont alatt, az ott található adatlap kitöltésével kerülhet sor.

 

A regisztráló személy a Weboldalon történő regisztrációjakor (a megfelelő jelöléssel) elismeri, hogy a Weboldalon Adatvédelem címszó alatt közzétett adatkezelési tájékoztatóban foglaltakat tudomásul veszi. A „Regisztráció” során kifejezetten választható lehetőség a hírlevélre történő feliratkozás.

 

A Felhasználó a regisztráció, illetve a Weboldalon keresztül regisztráció nélkül történő vásárlás esetén is köteles a saját, valós adatait megadni. A regisztráció/vásárlás során megadott valótlan, vagy más személyhez köthető adatok esetén létrejövő elektronikus szerződés semmis. A Szolgáltató kizárja felelősségét abban az esetben, amennyiben Felhasználó nem saját, hanem más nevében, más személy adataival veszi igénybe szolgáltatásait. A Szolgáltatót a kifejezetten a Felhasználó által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért felelősség nem terheli.

 

5. A szerződés létrejötte – Az elektronikus szerződéskötés lépései

 

5.1. A termék

A Weboldalon megjelenített termékek kizárólag online rendelhetők meg. A Weboldalon a Szolgáltató feltünteti a termék nevét, leírását és fotóját. A termék lényeges tulajdonságairól, így különösen egységáráról, valamint szállítási feltételeiről az adott termék képére történő kattintással lehet tájékozódni.

 

A termék alatt feltüntetett ár egységár, forintban (HUF) értendő, és tartalmazza a hatályos jogszabály szerinti általános forgalmi adót; ugyanakkor a termék Weboldalon feltüntetett ára nem tartalmazza a házhoz szállítás költségét. Egyes megrendelések esetében (pl. üzlethelyiségben történő átvétel esetén) a „CSOMAGOLÁST KÉREK” opció választásával díj ellenében (a csomagolás díjának kifejezett feltüntetése mellett) külön csomagolás kérhető.

 

A Weboldalon közzétett egységárak változtatásának jogát a Szolgáltató fenntartja azzal, hogy a módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba és a módosítás a már megrendelt termék vételárát nem befolyásolja.

 

Amennyiben akciós ár kerül bevezetésre, a Szolgáltató teljeskörűen tájékoztatja a Felhasználókat az akcióról és annak pontos időtartamáról.

 

Amennyiben a Szolgáltató minden gondossága ellenére nyilvánvalóan hibás ár kerül a Weboldalon feltüntetésre, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl. a termék közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő “0” Ft-os vagy “1” Ft-os árra, akkor a Szolgáltató nem köteles a terméket hibás áron szállítani, hanem felajánlhatja a helyes áron történő szállítást, amelynek ismeretében a Felhasználó elállhat a megrendeléstől.

 

A termék kiszállítása kizárólag Magyarország területére, futárszolgálat igénybevétele útján történik. A megrendelt termék előrelátható szállítási idejéről a Szolgáltató a megrendelés visszaigazolásakor tájékoztatja a Vevőt.

 

A Weboldalon a termék adatainál feltüntetésre kerül, ha a termék átmeneti készlethiány okán időlegesen nem elérhető. Ebben az esetben a hiányzó termékkel, előrelátható szállítási idejével kapcsolatban a Szolgáltató ügyfélszolgálatánál további tájékoztatás igényelhető.

 

5.2 A rendelés menete

 

A Felhasználó a „KOSÁRBA” gomb megnyomásával helyezi kosárba a kiválasztott terméket. A Felhasználó a megvásárolni kívánt termék darabszámát beállítja. A Felhasználó bármikor megtekintheti a kosár tartalmát a Weboldal jobb sarkában legördülő „kosár” ikonra kattintva.

 

Amennyiben a Felhasználó további terméket szeretne kosárba helyezni, megnyomja a „VÁSÁRLÁS FOLYTATÁSA” gombot. Ha nem szeretne további terméket vásárolni, ellenőrzi a megvásárolni kívánt termék darabszámát. Az „Eltávolítás” ikonra kattintva törölheti a terméket a kosárból. A mennyiség véglegesítéséhez a „Frissítés” ikonra kell kattintani.

 

A „PÉNZTÁR” gombra kattintva választhat a Felhasználó, hogy regisztrált vásárlóként vagy regisztráció nélkül kívánja a vásárlást folytatni. Regisztráció nélküli vásárlás esetén a Felhasználónak itt kell megadnia a személyes és a számlázási adatait, illetve a szállítási adatokat, valamint elismerni, hogy a Weboldalon Adatvédelem címszó alatt közzétett adatkezelési tájékoztatóban foglaltakat tudomásul veszi. A Felhasználó ezt követően tudja kiválasztani a szállítási, illetve a fizetési módot.

 

Választható fizetési módok: fizetés bankkártyával vagy készpénzzel a Szolgáltató üzlethelyiségében történő átvétel esetén, banki előre utalás, utánvételes fizetés, on-line bankkártyás fizetés.

 

Személyes átvétel esetén a Szolgáltató üzlethelyiségében: A Felhasználó a Szolgáltató üzlethelyiségében fizeti meg a termék ellenértékét bankkártyás fizetéssel vagy készpénzben.

 

Banki előre utalás: A Felhasználó a megrendelt termék ellenértékét a díjbekérőben (amit a rendelt termék/ek összekészítését követően a Szolgáltató e-mail-ben küldi ki) feltüntetett bankszámlára 2 (kettő) napon belül köteles átutalni. Az ellenértéknek a Szolgáltató bankszámláján történő jóváírását követően a Felhasználó jogosult a termék általa meghatározott módon történő átvételére.

 

Fizetés utánvétellel: Amennyiben a megrendelt termék futárszolgálattal kerül kiszállításra, lehetőség van arra, hogy a Felhasználó a megrendelés végösszegét a futárnak teljesítse készpénzben a megrendelt termék átvételekor.

 

Online bankkártyával: A Felhasználónak lehetősége van a rendelés összértékét online, bankkártyával kifizetni a Szolgáltató által igénybe vett pénzügyi szolgáltató biztonságos fizetési rendszerén keresztül. Az online bankkártyás fizetések a Simple Pay rendszerén keresztül valósulnak meg. A bankkártya adatok a Szolgáltatóhoz nem jutnak el. A szolgáltatást nyújtó SimplePay Szolgáltatás fejlesztője és üzemeltetője az OTP Mobil Kft.

 

 

Szállítási költség: A szállítási módok és költségek a következő linken tekinthetők meg: link

 

A fizetendő végösszeg a megrendelés összesítése és a visszaigazoló levél alapján minden költséget tartalmaz.  A Szolgáltató az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (Áfa tv.) 175. § rendelkezése szerinti elektromos számlát alkalmaz, és az elektronikus számla alkalmazásához a Felhasználó az ÁSZF elfogadásával belegyezését adja. A számlát a Szolgáltató elektronikus úton a megadott e-mail címre küldi meg a szamlazz.hu on-line számlázó programon keresztül.

 

A Felhasználó a ”Rendelés jóváhagyása” gombra kattintva tudja elküldeni megrendelését a Szolgáltató részére, előtte azonban még egyszer ellenőrizheti a megadott adatokat, illetve megjegyzést is küldhet a megrendelésével kapcsolatban, vagy e-mailben jelezheti a Szolgáltató felé egyéb, a rendeléssel kapcsolatos kívánságát.

 

Adatbeviteli hibák javítása: A rendelés során a Felhasználónak folyamatosan lehetősége van a bevitt adatok javítására/törlésére. A Felhasználó a megrendelési folyamat lezárása (a „Rendelés jóváhagyása”) előtt minden esetben vissza tud lépni az előző fázisba, ahol javítani tudja a bevitt adatokat. A rendelés során lehetőség van a kosár tartalmának megtekintésére, illetve módosítására, amennyiben a kosár nem a megrendelni kívánt mennyiséget tartalmazza, úgy a mennyiség oszlopban található adatbeviteli mezőbe a Felhasználó be tudja írni a rendelni kívánt mennyiség darabszámát, majd megnyomja a „Frissítés” gombot. Amennyiben törölni kívánja a Felhasználó a kosárban található termékeket, akkor az „Eltávolítás” gombra, majd a „Frissítés” gombra kattinthat.

 

A megrendeléssel, illetve annak visszaigazolásával távollevők közötti, elektronikus úton kötött szerződés jön létre a Szolgáltató és a Felhasználó között, amely szerződés a Felhasználó számára fizetési kötelezettséget keletkeztet. Ezért a Felhasználónak a „Rendelés jóváhagyása” gomb megnyomása előtt a megfelelő felirat melletti jelölő négyzet aktiválásával tudomásul kell vennie, hogy a szerződési nyilatkozat megtétele a Szolgáltató javára teljesítendő fizetési kötelezettséget von maga után. 

 

A megrendelés véglegesítése a „Rendelés jóváhagyása” gombra kattintással történik.

 

A Felhasználó a megrendelés elküldését követően e-mail-ben először egy automata visszajelzést kap. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy az automata visszajelzés szerződést nem keletkeztet. A szerződés akkor jön létre, amikor a Szolgáltató az automata visszajelzést követően e-mailben értesíti a Felhasználót az „Átvehető” vagy „Elküldve” státuszról, mely tartalmazza a megrendelés részleteit és a várható szállítási-/átvételi időpontot.

 

A megrendelés, annak visszajelzése, illetve visszaigazolása akkor tekintendő a Szolgáltatóhoz, illetve a Felhasználóhoz megérkezettnek, amikor a címzett számára hozzáférhetővé válik. A Szolgáltató kizárja a visszaigazolás tekintetében felelősségét, ha a visszaigazolás azért nem érkezik meg időben, mert a Felhasználó rossz e-mail címet adott meg regisztrációja/vásárlása során, vagy a fiókjához tartozó tárhely telítettsége miatt nem tud üzenetet fogadni.

 

Amennyiben a visszaigazolás a Felhasználó megrendelésének elküldésétől számított, a szolgáltatás jellegétől függő elvárható határidőn belül, de legkésőbb 48 órán belül a Felhasználóhoz nem érkezik meg, a Felhasználó az ajánlati kötöttség, illetve szerződéses kötelezettség alól mentesül.

 

5.3 A megrendelés feldolgozása és teljesítés

 

A megrendelés feldolgozása a Szolgáltatónál munkaidőben (hétköznapokon, 08:30-15:30) között történik. Amennyiben a megrendelés leadására munkaidő lejárta után kerül sor, a megrendelés a következő munkanapon kerül feldolgozásra.

 

A felek között elektronikusan létrejött adásvételi szerződés alapján a Szolgáltató, mint eladó a termék tulajdonjogának átruházására, a Felhasználó, mint vevő a vételár megfizetésére és a termék átvételére köteles. A Szolgáltató a vételár megfizetéséig a terméken tulajdonjogát fenntartja.

 

Ha Szolgáltató a megrendelést azért nem tudja teljesíteni, mert a megrendelésben meghatározott termék – esetleg a megrendelést követően kialakult készlethiány miatt - nem áll rendelkezésre, erről a Felhasználót haladéktalanul tájékoztatja, és a Felhasználó által már megfizetett vételárat visszatéríti.

 

Futárszolgálattal kézbesített küldemény esetén is a megrendelt termékekre az új Ptk. 6:159. § szabályai szerint a Szolgáltató szavatosságot vállal. Lehetőség szerint, ajánlott jegyzőkönyv felvétele az esetlegesen bekövetkező csomag sérüléséről. Hibás teljesítés esetén a Felhasználó kifogásáról a hiba felfedezését követő lehető legrövidebb időn belül írásban tájékoztatja a Szolgáltatót. Hibás teljesítés esetén a megrendelést az új Ptk. 6:159. § meghatározott szavatossági sorrend szerint Szolgáltató: közös megegyezés alapján - elsősorban kicseréli - amennyiben a cserére nincs mód, úgy Felhasználó választása szerint árengedményt ad, vagy Felhasználó a megrendeléstől elállhat, és kérheti a megrendelt termékért kifizetett összeg visszatérítését.

Hibás teljesítés esetén a szavatossági jogok érvényesítésével kapcsolatos költségek a Szolgáltatót terhelik. A csomagok kézbesítése munkanapokon a 8.00-17.00 óra közötti időszakban történik.

  

6. Elállás

 

Ha a Felhasználó, a Ptk. 8:1 § (1) bekezdés 3. pontja szerint meghatározott fogyasztó, azaz a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy, akkor a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 20. §-a alapján a Szolgáltatóval a Weboldalon keresztül létrejött szerződéstől egyoldalú, indokolás nélküli elállási jog illeti meg.

 

Ha a Felhasználó több mint egy terméket rendelt meg, bármelyik vagy az összes termékre vonatkozó szerződéstől elállhat. A Felhasználó elállási jogát a) a terméknek, b) több termék adásvételekor, ha az egyes termékek szolgáltatása eltérő időpontban történik, az utoljára szolgáltatott terméknek, c) több tételből vagy darabból álló termék esetén az utoljára szolgáltatott tételnek vagy darabnak az átvétele napjától számított 14 napon belül gyakorolhatja. A határidőbe a termék átvételének napja nem számít bele. A Felhasználót megilleti továbbá az a jog is, hogy a szerződés létrejöttének napja és a termék átvételének napja közötti időszakban gyakorolja indokolás nélküli elállási jogát.

 

Ha a Felhasználó elállási jogával élni kíván, elállási szándékát tartalmazó nyilatkozatát írásban köteles eljuttatni az alábbi elérhetőségek igénybevételével a Szolgáltató részére

postai úton: 1097 Budapest, Kén u. 6. sz. alatti, vagy

elektronikus úton küldött levél útján az info@biogo.hu címre.

 

Az elállási nyilatkozat mintáját a 45/2014 (II. 26.) Korm. rendelet 2. sz. melléklete tartalmazza.

 

Vita esetén a Felhasználót terheli annak bizonyítása, hogy elállási jogát a jelen pontban meghatározott rendelkezéseknek, illetve a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően gyakorolta. Ha a Felhasználó a megjelölt határidőben, minden kétséget kizáróan igazolható módon nem küldi meg elállási nyilatkozatát, ez úgy minősül, hogy nem teljesítette az elállási jog gyakorlásához szükséges feltételeket, ezért a szerződése nem kerül felbontásra, szerződése továbbra is hatályban marad.

 

Postai úton történő küldés alkalmával a postára adás dátumát, e-mailben történő értesítés esetén az e-mail küldésének időpontját veszi figyelembe a Szolgáltató a határidő számítása szempontjából. A Felhasználónak az elállási nyilatkozatot tartalmazó levelet ajánlott küldeményként célszerű postára adnia annak érdekében, hogy hitelt érdemlően bizonyítható legyen a feladás dátuma.

 

Elállás esetén a Felhasználó köteles a terméket haladéktalanul, de legkésőbb az elállás közlésétől számított 14 napon belül a Szolgáltató részére az 1097 Budapest, Kén u. 6. sz. alatti üzlethelyiségbe visszaküldeni, illetve a Szolgáltatónak vagy a Szolgáltató által a termék átvételére meghatalmazott személynek átadni, kivéve, ha a Szolgáltató vállalta, hogy a terméket maga fuvarozza vissza. A visszaküldés határidőben teljesítettnek minősül, ha a Felhasználó a terméket a határidő lejárta előtt elküldi.

 

 

 

 

 

A terméknek a Szolgáltató részére történő visszaküldésének költsége a Felhasználót terheli. A visszaküldött termékkel együtt megjelölendő a visszaküldés oka (elállás) vagy csatolandó az elállási nyilatkozat másolata. Utánvéttel visszaküldött csomagot, illetve a nyilvánvalóan nem megfelelő módon és/vagy csomagolásban visszaküldött terméket a Szolgáltatónak nem áll módjában átvenni.

 

A termék visszaküldésének költségén kívül az elállás kapcsán a Felhasználót más költség nem terheli.

 

A Felhasználó elállása esetén a Szolgáltató haladéktalanul, de legkésőbb az elállásról való tudomásszerzésétől számított 14 napon belül visszatéríti a Felhasználó által ellenszolgáltatásként megfizetett teljes összeget, ideértve a teljesítéssel összefüggésben felmerült költségeket is.

 

A Szolgáltató a Felhasználónak visszajáró összeget a felhasználó által igénybe vett fizetési móddal megegyező módon téríti vissza.

 

A Szolgáltató a visszatérítést mindaddig visszatarthatja, amíg a Felhasználó a terméket vissza nem szolgáltatta, vagy kétséget kizáróan nem igazolta, hogy azt visszaküldte; a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni, kivéve ha a Szolgáltató vállalta, hogy a terméket maga fuvarozza vissza.

 

A 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 29. § (1) bekezdés d) illetve e) pontja alapján a Felhasználó nem gyakorolhatja az elállási jogot

-  romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termék tekintetében;

-  olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza.

 

Amennyiben a Felhasználónak kérdése van az elállási jogra vonatkozóan, a Szolgáltatóhoz fordulhat az ügyfélszolgálaton keresztül az alábbi elérhetőségeken:

E-mail: info@biogo.hu

Telefon: +36703212949

Postacím: 1097 Budapest, Kén u. 6. 

 

7. Szavatosság, jótállás

 

A Felhasználó (a Ptk. 6:159 § - 6:170 § rendelkezései szerint) a Szolgáltatóval szemben a Szolgáltató hibás teljesítése esetén kellékszavatossági igényt, a megrendelt termék hibája esetén pedig termékszavatossági igényt érvényesíthet. Ugyanazon hiba miatt kellék- és termékszavatossági igény egyszerre, egymással párhuzamosan azonban nem érvényesíthető.

 

Az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet szerint a Ptk. szerinti fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott, a rendelet 1. sz. mellékletében felsorolt új tartós fogyasztási cikkekre a rendelet szabályai szerint jótállási kötelezettség vonatkozik. A jótállásköteles termékekre vonatkozóan további információ elérhető itt: https://fogyasztovedelem.kormany.hu/#/jotallaskotelestermekek

 

7.1. Kellékszavatosság

 

A Szolgáltató köteles a teljesítés hibáját annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított 2 hónapon belül közölni. 

A teljesítéstől számított 6 hónapon belül a kellékszavatossági igény érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha a Felhasználó igazolja, hogy a teljesítést a Szolgáltató nyújtotta. A teljesítéstől számított 6 hónap eltelte után azonban a Felhasználó köteles bizonyítani, hogy az általa felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

A szerződés teljesítésétől számított 2 éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági igény nem érvényesíthető.

 

A Felhasználó - választása szerint- az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:

Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül a Felhasználó által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a Szolgáltató számára más igény teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a Szolgáltató költségére a Felhasználó is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy - végső esetben - a szerződéstől is elállhat.

 

7.2.Termékszavatosság

 

A termék akkor minősül hibásnak, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén a Felhasználónak kell bizonyítania. 

A Szolgáltató, mint gyártó és/vagy forgalmazó kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

- a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy

- a termék forgalomba hozatalának időpontjában a hiba a tudomány és a technika állása szerint nem volt felismerhető, vagy

- a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

 

Termékszavatossági igényként a Felhasználó a hibás termék kicserélését kérheti, vagy kérheti a termék vételárának és általa megfizetett szállítási költségnek (ide nem értve a termék visszaküldésének költségét) megtérítését.

 

A Felhasználó a hibás terméket nem köteles átvenni, illetőleg a hibát a felfedezését követően a körülmények által lehetővé tett legrövidebb időn belül köteles a Szolgáltató részére az ügyfélszolgálaton keresztül jelezni. A hiba felfedezésétől számított 2 hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni. A közlés késedelméből eredő kárért a Felhasználó felel.

 

Hiba felfedezése esetén a hibás terméket postai úton, vagy futárszolgálat útján megfelelő csomagolásban kell visszajuttatni a Szolgáltató 1097 Budapest, Kén u. 6.  sz. alatti címére. A terméknek a Szolgáltató címére történő visszaküldésének költsége a Felhasználót terheli. Utánvéttel visszaküldött csomagot, illetve nyilvánvalóan nem megfelelő módon és/vagy csomagolásban visszaküldött csomagot a Szolgáltatónak nem áll módjában átvenni.

 

A termék visszaérkezését követően dokumentálásra kerül a csomag kibontása, illetve a visszaküldött termék megvizsgálása. A jogszerűen érvényesített, megalapozott szavatossági igény esetén a Szolgáltató a Felhasználó választása szerint a terméket kicseréli, vagy a megadott bankszámlaszámra visszatéríti a termék vételárát és az eredeti szállítási költséget.

 

7.3 Jótállás

 

Az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállás esetén a jótállásra kötelezett a hibátlan teljesítésért olyan módon felel, hogy a jótállás időtartama alatt a hibás teljesítésért való felelősség alól csak akkor mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után (jellemzően a termék fogyasztó által történő nem rendeltetésszerű használata vagy kezelése miatt) keletkezett. 

 

Jótállási igény a jótállási határidőben érvényesíthető. Kötelező jótállás esetén ez a termék árától függően 1, 2 vagy 3 év az alábbiak szerint:

a) 10.000 forintot elérő, de 100.000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén 1 év,

b) 100.000 forintot meghaladó, de 250.000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén 2 év,

c) 250.000 forint eladási ár felett 3 év.

E határidők elmulasztása jogvesztéssel jár, azonban a fogyasztási cikk kijavítása esetén a jótállás időtartama meghosszabbodik a javításra átadás napjától kezdve azzal az idővel, amely alatt a fogyasztó a fogyasztási cikket a hiba miatt rendeltetésszerűen nem használhatta.

 

A jótállási határidő a fogyasztási cikknek a fogyasztó részére történő átadásakor indul, vagy ha az üzembe helyezést a vállalkozás, vagy annak megbízottja végzi, az üzembe helyezés napjával kezdődik. Ha a fogyasztó a fogyasztási cikket az átadástól számított 6 hónapon túl helyezteti üzembe, akkor a jótállási határidő kezdő időpontja a fogyasztási cikk átadásának napja.

 

Ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igény egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthető, egyébként viszont a fogyasztót a jótállásból fakadó jogok a szavatossági jogosultságoktól függetlenül megilletik.

 

8. Panaszkezelés

 

Amennyiben a Felhasználó részéről panasz merül fel, úgy a reklamációval kapcsolatban a Szolgáltató az ügyfélszolgálatán keresztül az alábbi elérhetőségeken áll rendelkezésére:

E-mail: info@biogo.hu

Telefon: +36/70 3212949

Postacím: 1097 Budapest, Kén u. 6. 

 

Ha a szóban közölt panasz jellegéből adódóan a panasz azonnali orvoslására lehetőség nincs, vagy ha a Felhasználó a panasz kezelésével nem ért egyet, akkor a Szolgáltató a panaszról jegyzőkönyvet vesz fel, a felvett jegyzőkönyvet 5 évig, a panaszra adott érdemi válasszal együtt megőrzi. A Szolgáltató a jegyzőkönyv alapján az írásbeli panaszra vonatkozó szabályok szerint jár el.

 

A Szolgáltató az írásban érkezett panaszt 30 napon belül kivizsgálja és megválaszolja. A panasz elutasítása esetén a Szolgáltató az elutasítás indokairól írásban tájékoztatja a Felhasználót.

 

A Szolgáltató mind az írásban közölt, mind a szóban közölt és jegyzőkönyvezett panaszt azonosító számmal látja el a panasz könnyebb visszakereshetősége érdekében. A panaszkezelés során a Szolgáltató a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény rendelkezéseinek megfelelően jár el.

 

9. Vitás ügyek és jogérvényesítési lehetőségek

 

Amennyiben a Felhasználó és a Szolgáltató között esetlegesen fennálló vita egyeztetések, tárgyalások útján nem rendeződik, a Felhasználó számára az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak rendelkezésre:

 

9.1 Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságnál

 

A Felhasználó jogosult panasszal fordulni a lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz. A panasz elbírálását követően a hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról. A fogyasztóvédelmi hatóság hatásköre nem terjed ki a szerződés létrejöttére, érvényességére, joghatásaira és megszűnésére vonatkozó rendelkezések betartásának ellenőrzésére.

 

A fogyasztóvédelmi hatóságról további információk a https://fogyasztovedelem.kormany.hu linken találhatók.

 

9.2 Békéltető Testület eljárásának kezdeményezése

 

A bírósági eljárást megelőző fogyasztói vitarendezés eszköze a gazdasági kamarák mellett működő békéltető testületek előtti eljárás, amelynek célja, hogy a fogyasztók és a gazdálkodó szervezetek, azaz a vállalkozók között felmerült vitás ügyeket a felek között egyezséggel zárja le.

 

A békéltető testületek hatáskörébe tartozik a fogyasztó (jelen esetben a Felhasználó) és a vállalkozás (jelen esetben Szolgáltató) közötti, a termék minőségével, biztonságosságával, a termékfelelősségi szabályok alkalmazásával, a szolgáltatás minőségével, továbbá a felek közötti szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos vitás ügy bírósági eljáráson kívüli rendezése, e célból egyezség létrehozásának megkísérlése, ennek eredménytelensége esetén pedig az ügyben döntés hozatala a fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében. A békéltető testület a fogyasztó vagy a vállalkozás kérésére tanácsot ad a fogyasztót megillető jogokkal és a fogyasztót terhelő kötelezettségekkel kapcsolatban.

A vállalkozást, amely ellen a fogyasztó kérelmét benyújtotta, az eljárásban együttműködési kötelezettség terheli. A bírói út igénybevételére a békéltető testületi eljárás lefolytatását követően is van lehetőség.

 

A Szolgáltató székhelye szerint illetékes békéltető testület:

Budapesti Békéltető Testület

Cím: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99.

Telefon: 06-1-488-2131

E-mail: bekelteto.testulet@bkik.hu

Honlap cím: bekeltet.bkik.hu

 

További információk a https://bekeltetes.hu linken találhatók.

 

9.3 Online vitarendezési platform (ODR)

 

Az Európai Unióban tartózkodási hellyel rendelkező fogyasztók és az Európai Unióban letelepedett szolgáltatók közötti, online adásvételi, szolgáltatási szerződésekből eredő kötelezettségekkel kapcsolatban felmerülő jogviták, így az online megkötött szerződésekkel összefüggő fogyasztói jogviták bírósági eljáráson kívüli rendezése céljából rendelkezésre áll az Európai Bizottság által működtetett európai online vitarendezési platform. Az online vitarendezési platform a http://ec.europa.eu/odr   linken elérhető. E vitarendezési platform igénybevétele esetén a Szolgáltató e-mailcíme: info@biogo.hu

 

9.4 Bírósági eljárás kezdeményezése

 

A Felhasználó jogosult a jogvitából származó követelésének bíróság előtti érvényesítésére polgári eljárás keretében a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint a Polgári Perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény rendelkezései szerint.

 

10. Adatvédelem

 

A Weboldal adatkezelési tájékoztatója elérhető a Weboldalon Adatvédelem címszó alatt: https://www.biogo.hu/adatvedelem .

 

11. Vegyes rendelkezések

 

11.1 Ügyfélszolgálat

 

A Szolgáltató ügyfélszolgálata útján a következő elérhetőségekkel áll a Felhasználók rendelkezésére:

BIOGO.HU Kft.

Postacím: 1097 Budapest, Kén u. 6. 

E-mail: info@biogo.hu

Telefon: +36703212949

Az ügyfélszolgálat telefonos elérhetőségének ideje:

munkanapokon : hétfőtől-péntekig 08:30 – 15:30.

 

11.2 A Weboldalon található internetes hivatkozások

 

A Weboldal harmadik felek által működtetett weboldalakra mutató internetes hivatkozásokat tartalmazhat. A Szolgáltatónak az ilyen hivatkozásokra, illetve az érintett weboldalak tartalmára nincs ráhatása és azokért semmilyen felelősséget nem vállal. A Felhasználó a saját felelősségére jogosult ezen weboldalakat látogatni. A harmadik felek által működtetett weboldalak használata során, az adott weboldalra vonatkozó általános szerződési feltételek és adatvédelmi szabályzat rendelkezései irányadóak.

 

11.3 Kereskedelmi név, márkanév, védjegy-, formatervezési mintaoltalom és szerzői jogok


A „BIOGO” megjelölés, jóhírű kereskedelmi név, amelynek kizárólagos jogosultja a Szolgáltató.

 

A Szolgáltató felhívja a figyelmet arra, hogy a Weboldalon feltüntetett kereskedelmi nevek, márkanevek, védjegyek, illetve formatervezési minták kereskedelmi forgalomban történő használatát csak a kereskedelmi név, márkanév, védjegy, illetve a formatervezési minta jogosultja engedélyezheti.

 

A Weboldal rendeltetésszerű használatával járó, a képernyőn történő időleges megjelenítésen, illetve az ideiglenes többszörözésen, valamint magáncélú másolatkészítésen túl a kereskedelmi név, márkanév, védjegy, formatervezési minta az oltalom jogosultjának előzetes engedélye nélkül semmilyen formában nem használható vagy hasznosítható. A kereskedelmi név, márkanév, védjegy, formatervezési minta jogszerűtlen felhasználása vagy azokhoz hasonló, azzal összetéveszthető megjelölés, minta használata iparjogvédelmi, polgári, illetve büntető jogi következményeket vonhat maga után.

 

A Weboldal tartalma, ideértve különösen a Weboldalon megjelenő képek, fotók, illusztrációk, műszaki, grafikai, szoftveres és egyéb megoldások, szövegek, adatok, információk, illetve azok elrendezése szerzői jogi oltalom alá tartoznak, felhasználásuk engedélyezésére kizárólag a Szolgáltató jogosult. A Szolgáltató előzetes írásbeli engedélye nélkül – a magáncélú felhasználás esetét kivéve - tilos a Weboldal tartalmának egészét vagy részeit felhasználni, reprodukálni, átruházni, terjeszteni, átdolgozni, vagy tárolni.

 

11.4 Az ÁSZF hatálya, módosítása


Az ÁSZF hatályba lépésének időpontja: 2018.05.20., legutolsó módosításának dátuma : 2022.07.27.

 

A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy az ÁSZF rendelkezéseit időnként frissítse abból a célból, hogy az jobban tükrözze a Weboldal tényleges működési módját és feltételeit, illetve alapos okból módosítsa, ideértve különösen az esetlegesen időközben bekövetkezett jogszabályváltozásnak történő megfelelést. A Szolgáltató a módosításról a Felhasználókat a Weboldalon keresztül tájékoztatja azzal, hogy ilyen esetben a Felhasználó jogosult a szerződéstől elállni vagy azt felmondani.

 

 

BIOGO.HU Kft.

2022.07.27.

Minden jog fenntartva | Bio webáruház © 2024
Bio webáruház - BioGo - Bio termékek nagy választékban kedvező áron azonnal!
Kén u. 6 Budapest, Pest megye 1097
Telefon: +36/70 321 2949 $0 to $500.000 https://biogo.hu/image/cache/catalog/logo/biogo-logo1-380x232.png